Home page

Vstupní konzultace

Nový pacient, přicházející s jakýmkoli zdravotním problémem, podstoupí vstupní konzultaci, která je nutná pro získání prvotního celostního pohledu na zdravotní stav pacienta a terapeutické možnosti. 

Konzultace je zaměřena na podrobnou analýzu osobní anamnézy, proto je vhodné přinést novější lékařské zprávy proběhlých vyšetření a laboratorních výsledků.

Přijímáni jsou pacienti všech věkových kategorií nejčastěji s chronickými zdravotními potížemi různého charakteru.

Více informací

Poradenská činnost, psychoterapie

Poradenství s ohledem na proběhlá vyšetření a laboratorní výsledky, vysvětlení nálezu, poradenství zaměřené na terapeutické možnosti.

Psychoterapie - sezení cíleně zaměřené na psychické potíže pacienta, řešení pro něj nejakutnějších a velmi problematických situací, které mu způsobují značné potíže. Psychoterapie může být individuální nebo párová. Psychoterapie se liší od koučinku - více zde.

Kontrolní konzultace - pro pacienty, kteří již podstupují určitý druh terapie.   

 

Rezervace online

Rezervaci on-line mohou využít stávající i noví pacienti. O provedení/zrušení rezervace jste ihned informováni mailem. Neobdržíte-li potvrzení na mail, zkontrolujte složku nevyžádané pošty.

Příchozí mail o rezervaci je nutné si ponechat pro případ zrušení rezervace!

Pokud při rezervaci online zadáte chybný mail nebo mobilní číslo (včetně překlepů), potvrzení o rezervaci ani upomínka před blížící se rezervací vám nebude doručena! Při rezervaci prosím dbejte na správnost kontaktních údajů!

Více informací

Terapeutické možnosti

Terapie fyzické i psychické oblasti, komplementární metodologie. 

Cílem léčby je určitá harmonizace a zmírnění zdravotních obtíží.

Alternativní terapie dle potřeb a zdravotního stavu pacienta včetně návrhu optimálních režimových a jídelních opatření. Dietetika zdravotní, sportovní, redukční. Možné objednání vzorového jídelníčku na 7 dní.

Reflexe - pro pacienty s potížemi pohybového aparátu. 

Více informací

Přijímáme platební karty