Informace pro pacienty

V rámci zdravotních konzultací je kladen důraz na individuální přístup k pacientovi, podrobná osobní anamnéza pomáhá zaujmout komplexní pohled na duševní i fyzické obtíže. Konzultace skýtají i zdravotní dietetiku, analýzu stavu, reflexi i možné návrhy léčby.

 

Ordinační hodiny nejsou pevně stanoveny, konzultace probíhají jen na základě předchozího objednání. Konzultace jsou zahájeny bez čekání.

 

Možnost rezervace/zrušení termínu online pro všechny služby. 

 

Poskytované služby:

 • osobní zdravotní konzultace
 • individuální celostní přístup
 • příjem pacientů bez rozdílu věku
 • možnost osobních konzultací on-line
 • možnost předplatného služeb, dárkové poukazy
 • orientace zejména na pacienty s chronickými obtížemi
 • řešení nevyjasněných klinických příznaků (nejasná a neurčitá diagnóza)
 • psychoterapie dospělých a dětí od 3 let věku
 • přátelský přístup
 • alternativní medikace
 • konzultace týkající se laboratorních výsledků a lékařských zpráv
 • zdravotní dietetika
 • doporučení režimu na základě výsledků proběhlých vyšetření
 • reflexe
 • koučink

Služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!