Informace pro pacienty

 

V rámci zdravotních konzultací je kladen důraz na individuální přístup k pacientovi, podrobná osobní anamnéza pomáhá zaujmout komplexní pohled na duševní i fyzické obtíže. Konzultace skýtají i zdravotní dietetiku, analýzu stavu, reflexi i možné návrhy léčby.

Konzultace probíhají jen na základě předchozího objednání. Konzultace jsou zahájeny bez čekání.

 

Poskytované služby:
 • osobní zdravotní konzultace
 • celostní přístup
 • příjem pacientů bez rozdílu věku
 • možnost kontrolních konzultací telefonicky nebo přes Skype - nutno objednat
 • předplatné služeb, dárkové poukazy
 • orientace zejména na pacienty s chronickými obtížemi
 • snaha o řešení nevyjasněných klinických příznaků (nejasná a neurčitá diagnóza)
 • psychoterapie dospělých a dětí od 3 let věku
 • přátelský přístup
 • alternativní medikace
 • komplementární metodologie
 • konzultace týkající se laboratorních výsledků a lékařských zpráv
 • zdravotní dietetika
 • doporučení režimu na základě výsledků proběhlých vyšetření
 • reflexe
 • koučink

Služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Obvyklé ordinační hodiny

  

Svátky - neordinuje se

Přijímáme platební karty